„Ferie Zimowe w Ogrodzie Jordanowskim Nr 2”

Zapraszamy na „Ferie zimowe w Ogrodzie Jordanowskim Nr 2”, które odbędą się w terminie 11.01.2021-15.01.2021

 

Forma zajęć będzie miała charakter blokowy :

Blok Pierwszy                 9.00-12.30

Przerwa na dezynfekcję 12.30-13.00

Blok Drugi                       13.00-16.00

Regulamin „Ferii Zimowych w Ogrodzie Jordanowskim Nr 2”

 

 

 

 1. Warunkiem udziału w „Feriach Zimowych w Ogrodzie Jordanowskim Nr 2” jest przekazanie danych osobowych uczestnika (imię, nazwisko, nr telefonu) pod kątem ewentualnej konieczności ich udostępnienia służbom sanitarnym. Podanie danych osobowych oznacza jednocześnie wyrażenie zgody na ich przetwarzanie przez organizatora zgodnie z polityką RODO przez okres 2 tygodni od wydarzenia.
 2. . Zapisy następują osobiście na trenie jednostki w godzinach pracy świetlicy 10.00-16.00.
 • Rodzić podpisuje kartę uczestnictwa dziecka w zajęciach,
 • oświadczenie o stanie zdrowia Dziecka
 • zgodę na samodzielny powrót zajęć lub osoby upoważnione do obioru dziecka po zajęciach (wydanie dziecka nastąpi tylko po okazaniu Dowodu tożsamości)
 1. Na zajęcia będą przyjmowane zgłoszenia dzieci z klas I-IV zgodnie z rozporządzeniem
 2. Zapisując dziecko Rodzic akceptuje regulamin obiektu oraz zobowiązuje się przestrzegania reżimu sanitarnego Ogrodu Jordanowskiego nr 2.
 3. Zajęcia będą odbywały się tylko na terenie jednostki, z wykorzystaniem boisk Orlik (w zależności od pogody) oraz obiektu świetlicy.
 4. O przyjęciu na zajęcia będzie decydowała kolejność zgłoszeń. Maksymalnie 12 osób w jednej bloku.
 5. Na zajęcia będą przyjmowane zgłoszenia dzieci z klas I-IV zgodnie z rozporządzeniem
 6. Rodzic lub opiekun prawny może zapisać dziecko tylko na jeden blok dziennie.
 7. Nie odebranie dziecka bezpośrednio po zakończeniu zajęć ( 12.30 I grupa oraz 16.00 II grupa) będzie skutkowało skreśleniem uczestnika z listy bez możliwości brania udziału w zajęciach w kolejnych dniach.
 8. Wszystkie pozostałe rzeczy nie ujęte w regulaminie są w gestii organizatora