Zajęcia w lipcu w Ogrodzie jordanowskim Nr 2 to zabawa, sport i rozrywka. Straż Miejska rozmawiała z dziećmi jak bezpiecznie poruszać się w mieście. Pani dyrektor Grażyna Lück – Kubalewska czytała bajki, zajęcia odbywają się w świetlicy, na  boiskach i placach zabaw.