1. Korzystający z szatni zobowiązani są do przestrzegania porządku i dbania o czystość
 2. Po wejściu do szatni uczestnicy zajęć zobowiązani są sprawdzić stan faktyczny szatni i zgłosić wszelkie usterki instruktorowi
 3. Korzystający z szatni będą pociągani do odpowiedzialności za wyrządzone szkody
 4. Zabrania się:
  • zaśmiecania szatni
  • palenia papierosów
  • spożywania napojów alkoholowych
  • zażywania środków odurzających
 5. Za cenne przedmioty pozostawione w szatni Ogród nie ponosi odpowiedzialności
 6. Wartościowe przedmioty należy pozostawić w szafce, w recepcji
 7. Klucz do szatni znajduje się w recepcji
 8. Dla korzystających z szatni dostępne są toalety i prysznice