1. Plac zabaw przeznaczony jest dla małych dzieci pod opieką dorosłych.
  2. Z urządzeń i sprzętu placówki korzystają małe dzieci pod opieką dorosłych.
  3. Dzieci i starszych zobowiązuje się do utrzymywania porządku i czystości oraz szanowania sprzętu i urządzeń, jako wspólnego dobra społecznego.
  4. Ze względu na bezpieczeństwo i charakter placówki zabrania się:
    • zaśmiecania i oszpecania placówki,
    • wnoszenia na teren placówki niebezpiecznych przedmiotów (np. noży, szklanych butelek itp.).
    • hałasowania, grania na instrumentach bez zgody,
    • gry w karty, picia alkoholu,
    • wprowadzania zwierząt,
    • dorosłym rozbierania się i plażowania.
  5. Za wypadki spowodowane niewłaściwym korzystaniem z urządzeń sportowo-zabawowych nie odpowiadamy.
  6. Prosimy osoby dorosłe o pomoc w utrzymaniu porządku, kultury oraz wychowaniu dzieci.
  7. Nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu powoduje sankcje karne w trybie administracyjnym.