1. Plac zabaw przeznaczony jest dla małych dzieci pod opieką dorosłych.
 2. Z urządzeń i sprzętu placówki korzystają małe dzieci pod opieką dorosłych.
 3. Dzieci i starszych zobowiązuje się do utrzymywania porządku i czystości oraz szanowania sprzętu i urządzeń, jako wspólnego dobra społecznego.
 4. Ze względu na bezpieczeństwo i charakter placówki zabrania się:
  • zaśmiecania i oszpecania placówki,
  • wnoszenia na teren placówki niebezpiecznych przedmiotów (np. noży, szklanych butelek itp.).
  • hałasowania, grania na instrumentach bez zgody,
  • gry w karty, picia alkoholu,
  • wprowadzania zwierząt,
  • dorosłym rozbierania się i plażowania.
 5. Za wypadki spowodowane niewłaściwym korzystaniem z urządzeń sportowo-zabawowych nie odpowiadamy.
 6. Prosimy osoby dorosłe o pomoc w utrzymaniu porządku, kultury oraz wychowaniu dzieci.
 7. Nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu powoduje sankcje karne w trybie administracyjnym.