1. Świetlica jest czynna w dniach i godzinach wykazanych TUTAJ.
 2. Dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym (od 5 do 16 lat) mogą przebywać w świetlicy i uczestniczyć w zajęciach tylko pod opieką wychowawców.
 3. Zajęcia w świetlicy prowadzone są także w czasie wakacji oraz ferii zimowych w godz. 1000-1600.
 4. Udział w zajęciach świetlicowych jest bezpłatny dla dzieci i młodzieży.
 5. Korzystanie ze świetlicy możliwe jest po okazaniu aktualnej legitymacji szkolnej.
 6. Osoby korzystające ze świetlicy zobowiązane są do:
  • nienagannego i właściwego zachowania się w świetlicy,
  • nieprzeszkadzania innym w zajęciach,
  • dbania o czystość i estetyczny wygląd świetlicy,
  • poszanowania sprzętu świetlicy i ponoszenia finansowej odpowiedzialności za zniszczenia,
  • niekorzystania z telefonów komórkowych,
  • przestrzegania regulaminów.
 7. Za rzeczy zniszczone przez dziecko odpowiadają rodzice (opiekunowie).
 8. Przedmioty wartościowe, wyłączone telefony komórkowe powinny być zdeponowane w osobistej szafce.
 9. Ogród Jordanowski nr 2 nie ponosi odpowiedzialności za zaginięcie nie zdeponowanych wartościowych przedmiotów.
 10. Przybyłym umożliwia się bezpłatne korzystanie z toalet znajdujących się wewnątrz budynku i z wejściem od zewnątrz (dla niepełnosprawnych).
 11. W okresie od listopada do kwietnia wychowankowie zobowiązani są do pozostawiania toreb, plecaków, kurtek, płaszczy na wieszakach umieszczonych w holu lub w „kawiarence”. W przypadku odrabiania lekcji torby szkolne można wnieść do świetlicy.
 12. Posiłki należy spożywać w „kawiarence”.
 13. Nie należy siadać na parapetach i szafkach.