1. Klucze do toalet dla niepełnosprawnych znajdują się w recepcji. Należy je pobrać i zwrócić osobiście.
  2. W toalecie należy pozostawić po sobie porządek i zadbać o czystość (nie wrzucać śmieci do muszli klozetowych, pisuarów, umywalek itp.).
  3. Korzystanie z toalet jest bezpłatne.
  4. Za zniszczenia i uszkodzenia materialnie odpowiedzialny jest sprawca.
  5. Z toalet wewnętrznych korzystają dzieci biorące udział w zajęciach w świetlicy Ogrodu Jordanowskiego Nr2