Nowy regulamin od 23.06.2020 r.

Regulamin Orlika i placów zabaw od dnia 23.06.2020-1

Od 23-06-2020r.  do odwołania obowiązuje nowy Regulamin korzystania z placów zabaw i boisk sportowych Orlika na terenie  Ogrodu Jordanowskiego nr 2 w Poznaniu.

Regulamin określa zasady korzystania z  obiektów sportowych i rekreacyjnych na specjalnych warunkach w związku  z epidemią COVID19.

 ZASADY OGÓLNE:

 1. Zostają udostępnione -boisko wielofunkcyjne, place zabaw i pozostałe obiekty na terenie OJ2
 2. Podtrzymany zostaje zakaz korzystania z piaskownic przy placach zabaw.
 3. Wejście na teren obiektu wyłącznie bramą główną z ul. Przybyszewskiego.
 4. Placówka będzie otwarta od poniedziałku do niedzieli w godzinach 10:00 – 19:30

ZASADY KORZYSTANIA Z BOISKA ORLIK:

1.Rezerwacja  Orlika tylko  za pomocą poczty elektronicznej:  animator@oj2poznan.pl

Na  terenach  udostępnianych  obiektów może  przebywać  w  tym samym  czasie nie więcej  niż  14 (czternastu) uczestników w tym rodzic/opiekun i 2 (dwóch) trenerów      Przedstawiciel  grupy dorosłych każdorazowo przed wejściem na obiekt musi przekazać listę uczestników – załącznik 1 . Lista uczestników może być również przekazana  elektronicznie przed rozpoczęciem zajęć lub przy rezerwacji.

             Boiska udostępniane są od poniedziałku do soboty.

 1. Weryfikacja uczestników należy do przedstawiciela grupy lub podmiotu organizującego zajęcia na obiekcie.
 2.  Wejścia na teren obiektu odbywają się o równych godzinach.
 3. Odstęp pomiędzy wchodzącymi i wychodzącymi grupami uczestników i trenerów po każdej aktywności wynosi 30 min i jest przeznaczony na dezynfekcję.
 4. Za kontrolę i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa odpowiedzialny jest przedstawiciel grupy lub podmiot organizujący zajęcia.
 5. Osoby łamiące zasady określone w niniejszym dokumencie, wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego lub Ministra Zdrowia podlegają natychmiastowemu wydaleniu z obiektu sportowego. W przypadku niezastosowania się do nakazu — Pracownik jest zobowiązany do niezwłocznego zgłoszenia incydentu Policji.
 6. W przypadku organizowanych zajęć sportowych — za przestrzeganie zasad oraz poinformowanie o nich uczestników i ich opiekunów odpowiada podmiot organizujący te zajęcia lub przedstawiciel grupy.

Nieprzestrzeganie zasad w zakresie zachowania bezpieczeństwa może być podstawą do odmowy kolejnego udostępnienia obiektu sportowego danemu podmiotowi  w trakcie trwania stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego oraz do anulowania rezerwacji na wszystkie obiekty.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA PRZECIWEPIDEMICZNEGO:

 1. Na terenie całego obiektu:
  1. obowiązuje zachowanie dystansu społecznego na całym terenie placówki;
  2. nie ma możliwości korzystania z szatni i węzła sanitarnego (poza WC),
  3. świetlica jest nieczynna do odwołania.
 2. Na osobach korzystających z obiektów spoczywa obowiązek informowania pracowników Ogrodu Jordanowskiego nr 2 o wszelkich okolicznościach mających wpływ na bezpieczeństwo epidemiczne.
 3. Wszystkie osoby przebywające na terenie obiektów sportowych, rekreacyjnych i placach zabaw mają obowiązek zakrywania ust i nosa przy pomocy odzieży, maseczki albo przyłbicy.
 4. Obowiązek ten nie dotyczy uczestników i trenerów kiedy znajdują się na wyznaczonym polu do gry danego obiektu sportowego podczas zajęć.
 5. Każdy uczestnik i trener przed wejściem na teren obiektu jest zobowiązany do dezynfekcji rąk oraz posiadania własnego sprzętu sportowego, a przed wyjściem — do dezynfekcji rąk.

W przypadku wystąpienia u uczestnika lub trenera niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem, należy niezwłocznie poinformować o tym fakcie Pracownika placówki.

Na  placach zabaw, rampie,  ławkach i pozostałych obiektach  obowiązują również powyżej zawarte zasady  bezpieczeństwa.

Poznań, dnia 22 czerwca 2020 r

O zmianach w zakresie z obiektów  na terenie OJ nr2 mieszkańcy i uczestnicy zajęć  informowani będą niezwłocznie po ich wprowadzeniu.

 

Poznań, dnia 22 czerwca 2020 r.                     Dyrektor Ogrodu Jordanowskiego nr 2  w Poznaniu

 

 

 

Terminarz rezerwacji Orlika – boisko do piłki nożnej

 wrzesień  2020 r.

 

 PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiąteksobota 
10:00 - 11:30VII LO DąbrówkaZespół Szkół KomunikacjiZespół Szkół KomunikacjiSP CogitoVII LO DąbrówkaGrupa-Marcin G.
12:00 - 13:30VII LO DąbrówkaZespół Szkół KomunikacjiZespół Szkół KomunikacjiSP CogitoVII LO DąbrówkaGrupa-Karol T.
14:00 - 15:00VII LO DąbrówkaZespół Szkół KomunikacjiZespół Szkół KomunikacjiSP CogitoVII LO Dąbrówka
15:00 - 16:00Publika/ wychowankowie OJ nr 2Publika/ wychowankowie OJ nr 2Publika/ wychowankowie OJ nr 2Publika/ wychowankowie OJ nr 2Publika/ wychowankowie OJ nr 2
16:00 - 17:30 Grupa-Kacper Z.16:00-17:00
Piłka nożna dla dzieci OJ nr 2
Grupa- Filip Ż.16:00-17:00
Piłka nożna dla dzieci OJ nr 2
18:00 - 19:30Grupa-Krzysztof L.16:00-19:00
Akademia Piłkarska Reissa
Grupa- Marcin W.16:00 -19:00
Akademia Piłkarska Reissa
Grupa- Daniel K.
Grupa-Dariusz N.
19:30 - 20:30Grupa-Marek K.Grupa-Maciej Z.

Terminarz rezerwacji Orlika – boisko do koszykówki

 wrzesień  2020 r.

 PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątekSobotaNiedziela
10:00 - 11:30VII LO DąbrówkaZespół Szkół KomunikacjiZespół Szkół KomunikacjiSP CogitoVII LO Dąbrówka
12:00 - 13:30VII LO DąbrówkaZespół Szkół KomunikacjiZespół Szkół KomunikacjiSP CogitoVII LO Dąbrówka
14:00 - 15:00VII LO DąbrówkaZespół Szkół KomunikacjiZespół Szkół KomunikacjiSP CogitoVII LO Dąbrówka
15:00 - 17:30
18:00 - 19:30Grupa-Maciej R.

 

 

terminarz rezerwacji

 

Orlik to kompleks boisk sportowych wraz z zapleczem. Podlega administracji Dyrektora Ogrodu Jordanowskiego nr 2. Inwestycja została współfinansowana w ramach Programu „Moje Boisko – Orlik 2012” ze środków budżetu państwa, budżetu Samorządu Województwa Wielkopolskiego oraz budżetu Miasta Poznania. W skład kompleksu wchodzą:

 • boisko piłkarskie o wymiarach 30x62m ze sztuczną nawierzchnią (trawa)
 • boisko wielofunkcyjne do piłki ręcznej, koszykówki, siatkówki, o wymiarach 20x30m ze sztuczną nawierzchnią (tartan)
 • budynek zaplecza sanitarnego – toalety, prysznice, szatnie
 • oświetlenie, ogrodzenie 4-metrowe

Korzystanie z kompleksu jest bezpłatne a zasady korzystania z Orlika określają odpowiednie regulaminy umieszczone poniżej.

 

Orlik

 

 

 

terminarz rezerwacji

W związku z rozpoczynającym się nowym sezonem na Orliku mamy do przekazania kilka ważnych informacji:

1. Na boisku Orlik obowiązuje zakaz gry w korkach.
2. Prosimy o zachowanie porządku oraz o sprzątanie butelek po napojach itp.
3. Przedstawiciel grupy zorganizowanej, która posiada rezerwację pobiera klucz do Orlika z recepcji oraz wpisuje się do zeszytu, następnie po zakończeniu gry oddaje klucz.
4. Nalegamy o przyzwoite zachowanie oraz kulturalne słownictwo, biorąc pod uwagę to że Orlik jest obiektem publicznym i korzystają z niego dzieci oraz młodzież.
5. Przypominamy, że aby zarezerwować boisko dla grupy zorganizowanej należy wysłać wniosek na adres e-mail: animator@oj2poznan.pl

We wniosku należy podać listę co najmniej 12 osób, imię i nazwisko, wiek, oraz czy są to uczniowie, studenci czy osoby pracujące. Prosimy podać 2 osoby odpowiedzialne za grupę oraz numer telefonu i adres e-mail do tych osób.

Po zaakceptowaniu wniosku, na stronie internetowej OJ Nr2 w dziale rezerwacji Orlika ukaże się imię i nazwisko osoby rezerwującej. W pierwszej kolejności rezerwacje przydzielane są mieszkańcom Miasta Poznania.

Harmonogram zajęć na boiskach jest podporządkowany zajęciom prowadzonym w Ogrodzie Jordanowskim Nr2. Grafik ulega zmianom w zależności od imprez okazjonalnych ogłaszanych na stronie internetowej oraz plakatach umieszczonych na terenie OJ Nr2.

 

 

 

 

 

orlik

Zasady korzystania z obiektu

 • z Orlika można korzystać indywidualnie lub grupowo
 • grupy zorganizowane w celu rezerwacji obiektu muszą złożyć odpowiedni wniosek
 • z szatni mogą korzystać tylko grupy zorganizowane
 • wartościowe przedmioty można pozostawić w portierni, w osobistej skrytce
 • przedstawiciel grupy pobiera klucze do szatni i boiska w recepcji placówki oraz podpisuje się w zeszycie rezerwacji boisk
 • po zakończeniu gry przedstawiciel grupy zdaje klucze w recepcji
 

 

 

 

Obowiązuje zakaz wstępu grup zorganizowanych na teren obiektu Orlik bez zgody dyrektora Ogrodu Jordanowskiego Nr2.