Dzięki darczyńcom zostało uzupełnione oświetlenie na orliku w Ogrodzie Jordanowskim Nr 2. Dziękujemy sponsorom za wsparcie i możliwość bezpiecznego korzystania z boisk. To bezcenny dar dla dzieci i młodzieży.