VII Ogólnopolski  Konkurs  Plastyczny – Pisanka 2019  

Do współpracy zapraszamy szkoły, placówki pozaszkolne i osoby indywidualne.

Pielęgnując polskie tradycje wielkanocne, zachęcamy do pracy twórczej przy wykonaniu pisanek przez dzieci i młodzież w wieku od 5 do 16 lat. Praca musi mieć kształt jajka, wielkość dowolna, ozdobionego w oryginalny sposób  przy zastosowaniu  dowolnej techniki.

Prace konkursowe będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych:

  • od 5 do 8 lat
  • od 9 do 12 lat
  • od 13 do 16 lat

   Dodatkowo zostanie przyznana specjalna nagroda – Grand Prix w kategorii tradycyjna pisanka wielkanocna. Sponsorem nagrody jest Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno- Spożywczego w Szreniawie. Osoby wyróżnione otrzymają zaproszenie na Jarmark Wielkanocny organizowany przez muzeum w dniach 13-14 kwietnia 2019 r.

Prace konkursowe można składać osobiście w siedzibie lub wysłać pocztą do dnia

10 kwietnia 2019 r. do godziny 19.00  na adres:

Ogród  Jordanowski  Nr 2; ul.Przybyszewskiego 30 a; 60-561 Poznań

z dopiskiem „Pisanka 2019”                                                                                  

 Autorzy zwycięskich prac zostaną powiadomieni o wyniku konkursu.

W sobotę,  13 kwietnia 2019 r. o godz. 12 00 zostaną rozdane dyplomy wraz z  nagrodami rzeczowymi. Szkoła / placówka która, dostarczy największą ilość prac konkursowych zostanie wyróżniona dyplomem. Uroczystości towarzyszyć będzie wystawa wszystkich prac konkursowych i występ wychowanków OJ nr 2. Galę rozdania nagród uświetni koncert Chóru Dziecięcego Poznańskiej Szkoły Chóralnej Jerzego Kurczewskiego – Kukułeczki.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem tel. 61 847 36 27. Osoba odpowiedzialna za projekt -Agnieszka Szcześniak.

Zapraszam do wzięcia udziału i zapoznania się  z regulaminem konkursu.

Pilki do pobrania:

załącznik nr 1 – 1. Regulamin konkursu – Pisanka2019

załacznik nr 2 – 2. Deklaracja uczestnictwa – Pisanka 2019